Oproeping Gewone Algemene Vergadering van de vzw LINKEBEEKSPORT

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering die zal plaats vinden in het gemeentehuis van Linkebeek Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek, op zaterdag 2 maart 2019 om 11:00 uur Dagorde : Verslag secretaris, penningmeester, controleur, Budget 2019 en...

Aanbestedingen: Tennisschool Linkebeek Sport vzw

Mevrouw, Mijnheer, De Raad van bestuur van Linkebeeksport bedankt u voor de getoonde interesse voor onze Club en in het bijzonder onze Tennisschool. Wij merken op dat de vooropgestelde termijn om de aanbesteding vlot te laten verlopen niet kan gerespecteerd worden en...

Pin It on Pinterest