Linkebeek Sport EVA vzw is een communale vereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor dient ze te voldoen aan de wetgeving inzake openbare aanbestedingen: of het nu gaat over telecommunicatie of leveranciers van energie, is ze verplicht om aanbestedingen te doen of enigzins de vergelijking te maken tussen de verschillende voorstellen van leveranciers. Dit geldt dus ook voor het beheer van het Club house en de uitbating van de Tennisschool.

Bij de start van dit nieuwe jaar starten we dus 2 aanbestedingen, één voor het beheer van het Club house en één voor de uitbating van deTtennisschool;

Het spreekt voor zich dat ABBES voor het Club house en Gunther De Drijver voor de tennisschool hun kandidatuur mogen stellen om hun activiteiten binnen Linkebeek Sport te verlengen. De lastenboeken zijn ter beschikking op aanvraag via info@linkebeeksport.be.

De dossiers dienen ten laatste ingeleverd te zijn voor 31 januari 2019.

Pin It on Pinterest

Share This