Op zondag 17 mei 2020 werd de Gewone Algemene Vergadering van VZW Linkebeeksport per videoconferentie gehouden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de effectieve leden van de AV, vertegenwoordigers van het gemeentebestuur Paul Sedyn, Marco Schetgen en de Schepen van Sport Damien Thiéry. De heer Roel Lemmans heeft schriftelijk gestemd.

Alle punten op de agenda zijn met een meerderheid van de stemmen en voor sommige zelfs met enkele amendementen unaniem goedgekeurd.

Wij willen alle leden die aan de Algemene Vergadering hebben deelgenomen hartelijk danken voor hun steun, hun vertrouwen en hun meer dan constructieve bijdrage aan het debat.

Dit stelt ons in staat om de uitvoering van de voorgestelde projecten voort te zetten. Zo zullen we u binnenkort een nieuw intern reglement voorleggen, Tennis/Sponsor bijdragen voor bedrijven, zelfstandigen, een herziening van de bijdragen vanaf 2021 en vele andere projecten die nog komen.

Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de AV ook goedgekeurd dat studenten die onder hetzelfde dak als hun ouders gedomicilieerd zijn, op vertoon van hun studentenkaart voor het jaar 2020 in de gezinsbijdrage worden opgenomen.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om Floris Janssen Schmidt te feliciteren, die is aangesteld als beheerder en de functie van penningmeester zal overnemen.

Onze felicitaties gaan ook naar Marc Savinien die benoemd is tot “boekhoudkundige controleur ” van Linkebeeksport.

 

De Raad van Bestuur
Luis Camblor, Voorzitter
Anne Bauwens, Secretaris
Floris Janssen Schmidt, Penningmeester

Pin It on Pinterest

Share This