De Raad van Bestuur van Linkebeeksport gaat over tot een oproep tot kandidaatstelling voor de uitbating van het Clubhouse (dwz het clubhuis zelf, de bijgebouwen daarachter, de kleedkamers, de pergola en het grasveld).

De uitbating zal voor 3 jaar worden toegekend, met ingang van 15 april 2020, uiterlijk.

De kandidaat wordt dringend verzocht om de site te bezichtigen alvorens het bestek te ontvangen en een kandidatuur in te dienen op volgend adres : secretariat@linkebeeksport.be. Daarna zal een afspraak kunnen worden gemaakt.

Aanvragen moeten uiterlijk op 23/03/2020 per e-mail worden gestuurd naar secretariat@linkebeeksport.be.

Pin It on Pinterest

Share This