Beste leden,

Zoals we dit weekend al aankondigden, komen we vandaag terug om aan te kondigen dat er vanaf 4 mei weer stukje bij beetje tennis op onze site te vinden zal zijn. 

Beetje bij beetje omdat er nog enkele kleine aanpassingen moeten worden afgerond voor een volledige en optimale opening. Zo hopen we het clubhuis vanaf 8 juni opnieuw te kunnen openen met onze nieuwe manager, zoals aangekondigd door de federale overheid, om zo snel mogelijk de groepslessen voor jong en oud te organiseren onder leiding van ons nieuwe hoofd van de Tennisschool, Jean-Philippe Lambeau en voorbereiden de opendeur dag.

Wat de terreinen betreft, gaan we dit weekend verder met het monteren van het net op de terrein nr. 5.. De terreinen is de hele winter onderhouden door Hubert, onze collega die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het terrein, maar op de andere terreinen is een klein onderhoud nodig. De firma Maton, die verantwoordelijk is voor het onderhoud, komt volgende week en de terreinen nr. 2 en nr. 4 zijn beschikbaar vanaf zaterdag 9 mei.

In overleg met het gemeentebestuur zullen we dus vanaf 4 mei de site van Linkebeeksport heropenen, maar alleen voorhet spelen van tennis, waarbij we een aantal bepalingen voor uw veiligheid en die van anderen moeten respecteren. We rekenen erop dat iedereen ervoor zorgt dat deze uitzonderlijke heropening in de best mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden.

In bijlage vindt u alle richtlijnen voor de veiligheid van alles wat tot nader order op Linkebeeksport van toepassing zal zijn. Wij vragen u om ons per omgaande te informeren dat u ze gelezen heeft en dat u ze goedkeurt met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Linkebeeksport secretariaat.

Pin It on Pinterest

Share This