Oproeping Gewone Algemene Vergadering van de vzw LINKEBEEKSPORT

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Vergadering die zal plaats vinden in het gemeentehuis van Linkebeek Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek, op zaterdag 2 maart 2019 om 11:00 uur Dagorde : Verslag secretaris, penningmeester, controleur, Budget 2019 en...

Aanbestedingen: Tennisschool Linkebeek Sport vzw

Mevrouw, Mijnheer, De Raad van bestuur van Linkebeeksport bedankt u voor de getoonde interesse voor onze Club en in het bijzonder onze Tennisschool. Wij merken op dat de vooropgestelde termijn om de aanbesteding vlot te laten verlopen niet kan gerespecteerd worden en...

Interclubs 2019

Beste sportvrienden, als onderdeel van het komende interclubseizoen, herinneren we je eraan dat transfers van geregistreerde spelers naar Tennis Vlaanderen moeten worden gemaakt vóór 15/1/19. Deze procedure moet door de speler zelf worden uitgevoerd door verbinding te...

Pin It on Pinterest