Linkebeeksport

Reglement van inwendige orde

Huishoudelijk reglement (Extract)

Toegang tot de installaties

De sportinstallaties zijn van midden april tot 31 oktober alle dagen geopend van 9 tot 22u.

Het clubhuis, inbegrepen het terras, het grasplein, de kinderspelen, de petanque terreinen en de ping-pong tafels zijn toegankelijk voor:

 • De leden van de vzw Linkebeeksport en Justisport;
 • Genodigden van een effectief of aangehecht lid die ingeschreven zijn in het genodigdenregister dat ter beschikking ligt bij de uitbater;
 • De wederkerige leden van de vzw Justisport en hun genodigden ingeschreven bij de uitbater in het ad hoc register;
 • De inwoners van Linkebeek en hun genodigden

Iedereen wordt geacht de installaties perfect proper te houden en alle afval in de daartoe voorziene vuilbakken te deponeren evenals het terugplaatsen van tafels, stoelen en ligstoelen op de plaats waar deze werden weggenomen. Afwas die werd meegenomen van het clubhuis of terras wordt op de toonbank teruggezet.

Het verbruik van eten en drank is de exclusieve bevoegdheid van de uitbater.

DE uitbater is belast met het toezicht op het reglement van inwendige orde en de toegangscontrole.

Ouders zijn geheel verantwoordelijk voor hun kinderen en dit zowel wat betreft het gevaar als het respect voor de installaties en de rust ter plaatse.

Zijn verboden op de installaties: dieren, gevaarlijke spelen, fietsen, skateboards ed. evenals radio’s, tv of cd’s.

Kansspelen zijn verboden.

Motorvoertuigen dienen zich te parkeren binnen de daartoe voorziene ruimtes. Het passeren van de toegangspoort is enkel toegelaten mits speciale toelating (gehandicapten, levering materiaal).

Conform de vigerende wetgeving is er een absoluut rookverbod binnen de installaties (clubhuis, kleedkamers).

De toegang tot de kleedkamers is enkel toegestaan aan de tennisspelers en hun genodigden. Er wordt van de gebruikers verwacht dat zij de installaties in perfecte staat behouden en niets laten liggen na hun vertrek; de vzw Linkebeeksport kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstal;

Ingeval van inbreuk kan de Raad van Bestuur sancties opleggen die kunnen leiden tot ontslag.

Bijzondere regels voor het gebruik van tennisterreinen

 • De toegang tot de terreinen is voorbehouden aan de leden die hun tennisbijdrage hebben betaald; hebben eveneens toegang: de genodigden van een effectief of aangehecht lid, ingeschreven in het genodigdenregister (10€/genodigde/uur)
 • Voor niet-leden bedraagt de huur 20€
 • Terreinreservaties zijn mogelijk : telefonisch (02/380 04 80), via internet, of 48u op voorhand ter plaatse. Het is niet toegestaan meer dan één uur tegelijk vast te leggen. De volgende reservatie kan pas gebeuren na afloop van de eerste reservatie.
 • In geval van grote vraag kunnen dubbelpartijen worden verplicht op zaterdag, zondag en feestdagen na 10u evenals na 17u op weekdagen.
 • De kledij dient overwegend wit te zijn met aangepast schoeisel: zolen met grote oneffenheden zijn verboden.
 • Een lid van de Raad van Bestuur, de tennisleraren of de uitbater mogen de toegang tot de terreinen weigeren.
 • De organisatie van tornooien is onderworpen aan de voorafgaandelijke toestemming van de Raad van Bestuur.
 • Fair-play op en naast de terreinen moet de overheersende regel zijn.

Gehele tekst huishoudelijk reglement

Pin It on Pinterest

Share This